İnley / Onley restorasyonlar konservatif diş hekimliğinde kullanılan ve dişlerde minimim hasar ve maximum koruma sağlayan üst düzey restorasyonlardır.
Bu tedavi yönteminde amaç herhangi bir nedenden dolayı hasara ve madde kaybına uğramış dişlerin, sadece kayıp dokusunu, kalan sağlam dokuyu da koruyarak restore etmektir.
Normal bir kaplamada, kaplama materyaline yer açabilmek için hasara uğramış dişin sağlıklı kalan dokusunun da belirli bir miktarda küçültülmesi gerekirken, inley / onley yani porselen dolgu dediğimiz restorasyonlarda sağlıklı dokuda, sadece kullanılacak olan materyale giriş yolu oluşturabilmek ve zaten zayıflamış olan ileride kırılabilecek dokuların kırılmasını önlemek amacıyla çok az bir miktarda düzenleme yapılır.
İnley / Onley restorasyonların yapım işlemi oldukça hızlı bir prosedürdür. Çoğu zaman gerekli teknik donanıma sahip bir klinikte iseniz, işlem hemen hemen normal bir dolgu yapmak kadar sürer. Tek fark dolgunun sizin ağzınızda değil, indirekt bir teknikle dışarıda hazırlanıp sonrasında uygun bağlayıcılar kullanacak ağzınıza yerleştirilmesidir.
İnley / Onley / Porselen Dolgu olarak nitelendirildiğimiz restorasyonlarda kullanılabilecek iki temel malzeme mevcuttur. Bunlar;
Kompozit inley / onley restoraysonlar
Porselen İnley /Onley restorasyonlar
Kompozit İnley / Onley Restorasyonlar:
Ağız içindeki hazırlıklar tamamlandıktan sonra, ağız içi ölçü alınarak ilgili dişin modeli elde edilir, bu model üzerinde restorasyon hazırlanır. Bu aşama genellikle biraz vakit alan bir işlem olduğu için klinik şatlarında hemen yapılamayabilir, bu nedenle hastaya geçici bir dolgu uygulanarak ikinci bir randevu ayarlanır. Daha sonra hazırlanan restorasyon uygun bir yapıştırıcıyla hasarlı dişe uygulanır.
Porselen İnley / Onley Restorayonlar (porselen dolgular): Burada kullanılan malzeme porselen ya da porselen içerikli hibrit (porselen ve kompozit karışımı) malzemelerdir. Ağız içi hazırlıklar tamamlandıktan sonra, ilgili dişin dijital ölçüsü ağız içi tarayıcı yardımıyla alınır. Daha sonra tasarım programı ile restorasyon dizayn edilir. Kişiye özel olarak hazırlanan tasarım klinikte rutin olarak kullandığımız modern kazıyıcılarla hazır bloklardan kesilerek elde edilir ve aynı seansta yaklaşık 20 dakikalık bir süre içerisinde hastaya uygulanır.
Eğer klinikte uygun teknik donanım mevcut değilse aynı işlemler elde edilen model üzerinde teknisyen tarafından yapılması gerekir. Bu durumda ikinci bir randevu oluşturulması gerekecektir.

Poselen dolguların diğer Restorasyonlara göre avantajları;
İşlem tek seferde bitebilmesi, dolayısıyla dişin canı dokusu olan pula ve dentin dokularının açıkta kalmaması
İşlem esnasında fazla doku kaybının önlenmesi
Özellikle kanal tedavisi yapılmış dişler de sonradan görülen kırılmaları önlemesi
Ağız dışı ortamda yapılması nedeniyle yandaki dişlerle kontak ilişkisinin çok iyi olması ve yaşanabilecek gıda kaçması problemlerinin ortadan kalkması
Ağız içinde kullanılan kompozitlerde görülen sertleşme esnasındaki büzülmeler ve bunlara bağlı oluşan duvar çatlakları görülmez.
Özellikle kompozit içerikli hibrit malzemlerden yapılan restorasyonlar, ağız içinde her türlü işlem açıktır, kompozit dolgularla tamir edilebilir.

Open chat