İnley Onley Dolgu Ümitköy

Seramik dolgular çürük, kanal tedavisi ya da travma gibi etkenlere bağlı olarak, dişlerde meydana gelen madde kaybını, sadece dişin eksik olan bölümlerini tamamlayacak şekilde restore eden bir tür bölümlü porselen ya da basit bir anlatımla laboratuvarda kuvvetlendirilen kompozit veya porselenden oluşturulmuş olan bir tür dolgudur. Bunlar kompozit dolgulara göre, uygulandığı diş ile komşu dişlere çok daha fazla uyum gösterirler.

Seramik inley ve onleyler aynı lamina veneerlerdeki gibi dişin sağlam olan kısmı doğal şekliyle korunmaktadır. Bu tür dolgular estetik açıdan ve konfor beklentisi olan hastalarda arka tarafta olan dişlerde, metalik ve koyu renkli olan amalgam dolguların yerine tercih edilmektedir.

Bunun dışında çok fazla sayıda dolgu yapılma gereği duyulan durumlarda, tek seansta yapılan diş hazırlığını ve ölçü alma aşamasından sonra, laboratuvarda hazırlanacak seramik dolgular ikinci seansta yerine yerleştirilerek, zamandan büyük tasarruf sağlarlar. Bu şekilde hazırlanan dolgular, klasik olan dolgularda olduğu gibi ağız içinde hazırlanmadığından, laboratuvarda hazırlanması sayesinde dişlerle mükemmel uyum sağlamaktadır.

Seramik dolguların tedavi ömrü kompozit dolgulara oranla daha uzun olmaktadır. Porselen dolgunun dişle aynı sertlikte olması nedeniyle, ısırma kuvvetinde oluşan kırılmaları önlemekte ve dişin eskiden olduğu gibi sağlıklı olmasına katkı sağlamaktadır. Ayrıca diş renginde hazırlandığı için, seramik dolgular dışarıdan çıplak gözle ayırt edilemeyecek kadar doğal durmaktadır.

Seramik dolgular dişte çok fazla madde kaybı olduğunda ve dişin iyice küçültülerek kuron uygulaması yapılmasını gerektiren durumlarda, sağlıklı olan diş dokusunu koruma amaçlı geliştirilen bir dolgu yöntemidir. Görüntüsü daha estetik ve daha kullanışlı olduğundan, amalgam dolguların yerine tercih edilen dolgulardır.

Çıplak gözle ayırt edilemeyecek kadar doğal bir görünümü olan bu dolgularda, geliştirilmiş cila teknikleri sayesinde zamanla oluşabilecek sigara ya da diğer boyayan maddelerin yaptığı renkleşmeleri önleyen bir yapıya sahiptir. Kişiler dişlerinde hiç dolgu yokmuş gibi, rahatça hareket edebilir, uzun yıllar sağlıklı ve estetik dişlere sahip olabilir.

Seramik dolgu nasıl yapılır?
Önce kişinin dişi tüm çürüklerinden temizlenir. Daha sonra iç bükey alanları yani ölçü alımı ve porselen parçanın yapımına engel olabilecek hatları kısıtlayan bölgeler, uygun porselen dolgu maddeleriyle desteklenerek düzenlenir. Porselen dolgu yapılacak olan dişin hassas ölçüsü alınır ve laboratuvara gönderilir. Ardından seramik dolgu yapılacak dişin boşluğu geçici dolgu maddesiyle kapatılır. Laboratuvardaki hassas ölçü teknisyen tarafından hassas alçı materyali yardımıyla dökülerek hazırlanır. Doktorun almış olduğu ölçüye göre hazırlanmış olan modelde, porselen dolgu yapılan dişin her çeşit anatomik formunu tamamlatacak şekilde, eksik olan kısımlar uygun mum modelajla tamamlanır. Mum paket kullanılarak seramik inley ya da onley malzemesi eksik diş formunu aynen tamamlayacak şekilde laboratuvar ortamında elde edilmiş olur. Bu malzemenin dişle mükemmel uyumunu sağlamak için, referans alçı modele göre porselen parça kalıbın üzerinde düzeltilmesi deneyimli diş teknisyeni tarafından yapılır. Teknisyenin hazırladığı inley ya da onley dolgu parçası doktora yollanır ve hazır olan porselen proses ile ağız içinde prova yapılır. Eğer porselen tam olarak uyum sağlarsa, doktor tarafından adeziv sistemle yerine adapte edilerek, dişle bütünleşmesi sağlanır. Dolgunun üzerine cila ve polisaj uygulaması yapılır. Bu şekilde tedavi sona erdirilir.

Seramik dolguların avantajları nelerdir?
. Seramik inley onley dolgu maddesi preslenmiş porselenden oluşur. Bu madde kompozit içeriğe sahip olan dolgulardan daha fazla dayanıklı bir yapıdadır.
. Seramik inley onley dolgulara estetik ve uzun ömürlüdür. Biyolojik olarak iyi uyum sağlar ve alerjik reaksiyona neden olamazlar. Ayrıca diş restorasyon uyumu oldukça hassastır.
. Kompozit dolgularda orta ve geç dönemde meydana gelen aşınma ve deformasyon sorunlarının hiç birisi seramik inley onley dolgularda yaşanmamaktadır.
. Diş yapısına birebir uyumlu olarak hazırlanan seramik inley onley dolgu, kompozit dolguda olduğu gibi, ileri dönemde marjinal kenar sızıntısına neden olmaz. Seramik inley onley dolgularda bu sorunlar kesinlikle yaşanmaz.
. Seramik inley onley dolguların çiğneme yüzeyiyle, ara yüzeyleri oldukça iyi cilalıdır. Bu nedenle bakteri tutmaz ve leke oluşumuna izin vermez.
. Seramik inley onley dolguların laboratuvar ortamında hazırlanması nedeniyle dişin eksik konturlarını ve komşu dişlerle olan kontakt yerlerini anatomik yönden mükemmele yakın taklit ederler. Bu yüzden diş aralarına gıda artıklarının birikmesini önler ve bu nedenle ortaya çıkabilecek sıkıntılar yaşanmaz. Bu etkilerden dolayı kişiler oldukça rahat eder. Et gibi sert besinlerin tüketilmesi sırasında, porselen inley onley dolgularda sorun yaşanmaz.
. Seramik inley onley dolgularda çiğneme yüzeylerinin dişin anatomik çiğneme hattının birebir aynısı olması yüzünden, çiğneme ve öğütme eylemleri sırasında kompozit dolgulardan çok daha fazla üstün özellikleri vardır.
. Dişlerle her açıdan uyumlu olan seramik inley onley dolgu, 15-20 yıl sonra bile dişte sızıntıya neden olmaz ve deformasyon sorunu yaşatmaz.
. Seramik inley onley dolgular, dişte sağlam kalan zayıf dokuyla çok iyi uyum göstererek, doğal yapıların uzun yıllar sağlıklı bir şekilde kalmalarını sağlar.
. Dişle birebir ve stressiz bir ilişki kurduklarından dolayı porselen dolgular, dişlerin zayıf alanlarında olabilecek çatlamaları ve kırılmaları engeller.
. Porselen inley onley dolgular dişin sertliğine uygun olacak en yakın ve diş etiyle en uyumlu olacak malzemedir. Dolgunun sertliği dişin mine dokusuyla çok yakın özellik gösterdiğinden, dişleri aşındırmaz ve kompozit dolgular gibi aşınma özelliği göstermez. Dişteki büyük madde kaybı olduğunda, kron ya da kompozit dolgu yerine bunlar tercih edilmelidir.

Seramik dolguların dezavantajları nelerdir?
Bu dolguların en büyük dezavantajı kompozit dolgulara oranla biraz daha maliyetli olmalarıdır. Seramik inley onley dolguların maliyeti hastalara kompozit dolgulara göre yaklaşık olarak 3-4 katı kadar olur. Bu dolgular oldukça hassas bir çalışma gerektirmektedir. Eğer uygun şekilde yapılmazlarsa, dişle aynı uyumu sağlamazlar.

 

Open chat